ما افرادی بهائی هستیم که برای آن که درک خود را از آموزه های بهائی عمیق سازیم و آن ها را در چالش‌های عصر حاضر به کار بندیم، تلاش می‌کنیم. دیانت بهائی، کشیش یا روحانی ندارد و از همۀ افراد دعوت می‌کند در فرایند مادام‌العمر جستجوی حقیقت و یادگیری شرکت کنند و بیاموزند چگونه اصول روحانی متعالی- مثل رفع تعصّبات و تساوی زن و مرد- می‌تواند به یک واقعیّت اجتماعی جدید تبدیل شود. آموزۀ اصلی دیانت بهائی وحدت بشر است؛ به این معنا که بشر بالاخره می تواند به اصل عدالت جهانی و صلح که سال‌های طولانی به آن وعده داده شده بود، برسد. این تبدیل دیدگاه به واقعیّت، شاید یادگیری و تلاش متمرکز در چندین نسل را بطلبد. هدف اوّلیّۀ BahaiTeachings.org کمک به پیشرفت این فرایند انسانی است. ما از مخاطبان خود دعوت می‌کنیم که از طریق اقدامات مستقیم در اساس جامعۀ خود در این فرایندِ یادگیری، مشارکت جویند. دیانت بهائی از طریق شبکه‌ای از شوراهای منتخب، به نام محفل‌های روحانی، در سطح محلّی و ملّی سازمان‌دهی شده‌است. در هزاران جوامع محلّی در سراسر ایالات متّحدۀ آمریکا و در بیش از 180 کشور، بهائیان در یک فرایند یادگیری، اقدام و تأمّل و بررسی دربارۀ فرایند ساخت یک جامعۀ روحانی فعّالیّت می‌کنند. با پر کردن فرم‌های تماس در این سایت، شما در تماس با بهائیان نزدیک خود قرار خواهید گرفت. برای شرکت در فعّالیّت‌های جامعه سازی- مثل حلقه‌های مطالعه، جلسات دعا، و کلاس‌های کودکان و نوجوانان- لازم نیست عضوی از جامعۀ بهائی شوید؛ بلکه از همگی استقبال می‌شود.

با عشق،

signature

مؤسس و سردبیرContributors

Kathryn Janene Adams 1 article
California
Peter Adriance 5 articles
Falls Church, VA
Ahva Aflatooni 1 article
San Francisco, CA
Hussein Ahdieh 6 articles
New York, NY
Linda Ahdieh 1 article
Payam Akhavan 2 articles
Montreal, QC
Susanne M. Alexander 28 articles
Harrison, TN
Necati Alkan 1 article
Bamberg, Germany
Husayn Allmart 3 articles
Chicago, IL
Robert Atkinson 15 articles
Portland, ME
Fariborz Baghi 1 article
Yazd, Iran
Baha'i International Community 2 articles
Emily Baldoni 1 article
Justin Baldoni 2 articles
Los Angeles, CA
Bob Ballenger 4 articles
Glendale, CA
Russell Ballew 24 articles
Chapel Hill, NC
Yasmin Ballew 1 article
Chapel Hill, NC
Trip Barthel 3 articles
Los Angeles, CA
Alice R. Beede 1 article
Paula Bidwell 1 article
Athens, GA
Kit Bigelow 2 articles
Washington, DC
Alex Blakeson 1 article
Brattleboro, VT
Steve Boergadine 2 articles
Chengdu, China
Maya Bohnhoff 109 articles
San Jose, CA
David Bowers 2 articles
Kenneth E. Bowers 70 articles
Chicago, IL
Hollie Nyseth Brehm 3 articles
Columbus, OH
Christopher Buck 173 articles
Pittsburgh, PA
Christopher Buck and Adib Masumian 2 articles
Christopher Buck & Joshua Hall 3 articles
Christopher Buck and Kevin Locke 2 articles
Christopher Buck and Nahzy Abadi Buck 3 articles
Christopher Buck and Necati Alkan 3 articles
Christopher Buck and Paula Bidwell 3 articles
Christopher Buck and Richard Hollinger 1 article
Takur Buck 2 articles
Pittsburgh, PA
Zarrín Caldwell 14 articles
Columbia, MD
Jennifer Campbell 38 articles
Chicago, IL
Kamao Cappo 3 articles
Regina, SK
Kalim Chandler 1 article
Los Angeles, CA
Berkeley Churchill 1 article
San Francisco, CA
Judy Cobb 27 articles
Los Angeles, CA
Iko Congo 2 articles
Gary Cools 1 article
Deborah Currelly 3 articles
Bois d’Avril, Haiti
Reed Curry 2 articles
Boston, MA
MJ Cyr 3 articles
Toronto, ON
Arthur Lyon Dahl 14 articles
Geneva, Switzerland
Mary Darling and Clark Donnelly 1 article
Fariborz Davoodi 1 article
Sherna Deamer 1 article
San Rafael, CA
Mark Derewicz 2 articles
Chatham County, NC
Arvin Joshua Diaz 1 article
Manila, Philippines
Rhett Diessner 1 article
Yakima, WA
Eric Dozier 3 articles
Nashville, TN
Hooper Dunbar 4 articles
Northern California
JB Eckl 2 articles
Nashville, TN
Melody Ehsani 1 article
Ladan Ehsani 5 articles
Capetown, South Africa
Rebecca Sherry Eshraghi 7 articles
Miami, FL
Karina Etminani 1 article
Sarang Ettehadi 1 article
Evin Prison, Iran
Tod Ewing 1 article
Washington, DC
Hedieh Fakhriyazdi 1 article
New York, NY
Justine Finn 1 article
Sheila Flood 3 articles
Victoria, BC
Deshon Fox 8 articles
Bahamas
Harvey Garver 1 article
Dan Gebhardt 22 articles
Reno, NV
Nava Ghalili 1 article
Caleb Gilleland 5 articles
Jersey City, NJ
Alex Gottdank 8 articles
San Juan Capistrano, CA
Minoo Greenall 5 articles
West Vancouver, BC
Lauren Grieve 1 article
San Francisco, CA
Soureh Groger 1 article
San Francisco, CA
Peter Gyulay 13 articles
Sydney, Australia
Donna Hakimian 3 articles
Cambridge, MA
Paul Hanley 6 articles
Saskatoon, SK
Barron Harper 14 articles
Auburn, CA
Eric Harper 1 article
Nanaimo, BC
Leila Harper 6 articles
Los Angeles, CA
Nancy Lee Harper 6 articles
Auburn, CA
Nancy and Barron Harper 1 article
Bob Harris 3 articles
Clearwater, FL
John Hatcher 61 articles
Plant City, Florida
Walter Heath 1 article
Los Angeles, CA
Faraneh Hedayati 6 articles
Los Angeles, CA
Mark Heinz 5 articles
Laramie, WY
Jennifer Highley 3 articles
West Virginia
Greg Hodges 66 articles
Alfred, ME
Marvin Holladay 7 articles
Naval, Ecuador
David House 3 articles
Portland, OR
Hoda Hosseini 3 articles
Ft Lauderdale, Fl
James Howden 10 articles
Dalian, China
Sandra Lynn Hutchison 10 articles
Orono, ME
Shannon Higgins 1 article
Tokyo, Japan
Tara Jabbari 1 article
Washington, DC
Chris Kavelin 6 articles
Melbourne, Australia
Andréana Lefton 10 articles
Washington, DC
Raha Lewis 2 articles
Los Angeles, CA
Ceylan Isgor-Locke 1 article
Boca Raton, FL
Hugh Locke 3 articles
Ossining, NY
Kimberly Jaléh 6 articles
Washington
Elly Jaresko Jarvis 4 articles
Los Angeles, CA
Caitlin Shayda Jones 24 articles
Toronto, ON
Iraj Kamalabadi 1 article
Los Angeles, CA
Annabel Knight 3 articles
London, England
May Lample 1 article
Jinja, Uganda
David Langness in conversation with Hooper Dunbar 1 article
Teresa Langness 27 articles
Nevada City, CA
Deanne LaRue 6 articles
San Rafael, CA
Todd Lawson 2 articles
Toronto, ON
Amy Lugsch 4 articles
Harrison County, IA
Sovaida Ma'ani-Ewing 4 articles
Washington, DC
Faran Mahboubi 1 article
Maple Ridge, BC
Paul Mantle 11 articles
Sierra Foothills, NV
Bijan Masumian 1 article
Austin, TX
Vargha Mazlum 1 article
Shenzhen, China
Elaine McCreary 3 articles
Victoria, BC
Jack McLean 1 article
Carleton Place, ON
Steve McLean 2 articles
Tianjin, China
Jonathan Menon 58 articles
Toronto, ON
Morella Menon 7 articles
Puslinch, ON
Yosi Mesbah 1 article
Nashville, TN
Tony Michel 4 articles
Ottawa, ON
Lawrence M. Miller 6 articles
Potomac, MD
Jessa Munion 1 article
Salt Lake City, UT
Gill Miller-Muro 1 article
Washington, DC
Layli Miller-Muro 12 articles
Washington, DC
Elena Mustakova-Possardt 2 articles
Washington D.C.
Kambiz Mobini 1 article
Southern California
Sima Mobini 3 articles
Southern California
Sidney Morrison 7 articles
Los Angeles, CA
Negar Mottahedeh 1 article
Durham, NC
Christine Muller 4 articles
Rhode Island
Neda Najibi 5 articles
San Francisco, CA
Naysan Naraqi 1 article
Melbourne, Australia
Lani Nash 1 article
Nashville, TN
Reggie Newkirk 2 articles
Lumsden, SK
Melanie Nolte 1 article
Frankfurt, Germany
National Spiritual Assembly of the US 2 articles
Akin Odulate 1 article
Charlotte, NC
Marco Oliveira 7 articles
Lisbon, Portugal
Roman Orona 1 article
Phoenix, AZ
Jaellayna Palmer 10 articles
Ontario, Canada
Nancy Palus 1 article
Nathan Parrish 1 article
Aurora, CO
Anne Gordon Perry 4 articles
Dallas, TX
David Podger 7 articles
Bunbury, Western Australia
Brent Poirier 3 articles
Boston, MA
Emma Layli Porter 1 article
Southern California
KC Porter 2 articles
Los Angeles, CA
Shastri Purushotma 2 articles
Palo Alto, CA
Dan Radecki 1 article
Vahid Houston Ranjbar 13 articles
Grace E. Reed 1 article
Holiday Reinhorn 12 articles
Los Angeles, CA
Rodney Richards 103 articles
Yardville, NJ
Darrell Rodgers 2 articles
Casa Grande, AZ
Kathy Roman 32 articles
Elk Grove, CA
Harold Rosen 3 articles
Maple Ridge, BC
Behrooz Sabet 7 articles
Louisville, KY
Shirin Sabri 8 articles
Czech Republic
Nader Saiedi 15 articles
Los Angeles, CA
Andrea Salinas 2 articles
Detroit, MI
Gregory Samsa & Jerry Schoendorf 5 articles
Michelle Schiefelbein 7 articles
Missouri
Mordecai Schreiber 2 articles
Avrel Seale 19 articles
Austin, TX
Carlos Serrano 1 article
Norcross, GA
Badi Shams 5 articles
Port Alberni, BC
Joseph Roy Sheppherd 1 article
Trnava, Slovakia
Michael Shipley 2 articles
Chita, Russia
Sama Shodjai 1 article
Vancouver, BC
Angela Shortt 1 article
Oakland, CA
Mead Simon 4 articles
Victoria, BC
Chelsea Lee Smith 3 articles
Australia
Nasrin Sotoudeh 1 article
Tehran, Iran
Jennie Spotila 1 article
Pennsylvania
Robert Sockett 33 articles
Toronto, ON
Leon Stevens 3 articles
Allyn, WA
Donald T. Streets 3 articles
Scottsdale, AZ
Tierney Sutton 2 articles
Andy Tamas 5 articles
Margaret Tash 6 articles
Rochester, NY
Bobak Tavangar 1 article
Brooklyn, NY
Homa Sabet Tavangar 7 articles
Philadelphia, PA
Ming Tai-Seale 3 articles
Palo Alto, CA
Tom Tai-Seale 62 articles
Palo Alto, CA
Kayla Taylor 1 article
Chicago, IL
Syda Segovia Taylor 1 article
Chicago, IL
Aziz Tebyanian 5 articles
Seattle, WA
Peter Terry 8 articles
Bridgton, ME
Temily Tianmay 4 articles
Hong Kong, China
Vahid Tizfahm 2 articles
Rajaee Shahr Prison, Iran
Sandra Tjitendero 1 article
Windhoek, Namibia
Paul Toloui-Wallace 1 article
Vancouver, BC
Erica Toussaint-Brock 1 article
Jaine Toth 101 articles
Eloy, AZ
Duane Troxel 9 articles
Evanston, IL
Universal House of Justice 2 articles
Anthony Vance 2 articles
Washington, DC
Travis Van Winkle 1 article
Los Angeles, CA
Ned Walker 10 articles
East Lansing, MI
Sally Walker 3 articles
Port Alberni, BC
Deborah Walters 1 article
John Wiegley 3 articles
Sacramento, CA
Rainn Wilson 6 articles
Los Angeles, CA
Anisa Woodall 1 article
Tim Wood 21 articles
Boston, MA
Steve Worth 1 article
Howick, South Africa
Frances Worthington 47 articles
Greenville, SC
Thomas W. Yale 1 article
Springfield, IL
Ramin Zabaee 1 article
Rajai-Shahr Prison, Iran
Ray Zimmerman 10 articles
Orange, CA