موجود به زبان‌: EspañolEnglish

کلاس‌های اطفال

«انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما. به تربيت، جواهر آن به عرصه شهود آيد و عالم انسانی از آن منتفع گردد» (حضرت بهاالله، منتخباتی از آثار حضرت بهاالله، ص 167)

از آن‌جائی‌که کودکان، آیندۀ جامعه هستند، بهائیان آموزش روحانی آن‌ها را مهم‌ترین و شایسته‌ترین خدمت می‌دانند. در پرتو این دیدگاه، جامعۀ بهائی در حظیره‌القدس‌ها و سایر سالن‌ها، کلاس‌های اطفال برگزار می‌کند تا کلاس‌ها برای تعداد هرچه بیشتری از کودکان قابل دسترسی باشد.

آثار دیانت بهائی تصریح می‌کنند که آموزش روحانی، قلب فرایند آموزشی است که به تعالی و تحوّل روح انسان منجر می‌شود.

هر کودکی منحصر به فرد است و خداوند به او استعدادها و قوای ذهنی مخصوصی عطا کرده است. هدف این کلاس‌ها، کمک به کودکان برای به دست‌آوردن خصوصیّات روحانی و شخصیّتی شرافت‌مند و کشف جواهر پنهان در آن‌هاست. دروس این کلاس‌ها شامل روش‌های مختلف یادگیری، حفظ بیانات، قصّه‌گوئی، بازی، آواز و هنر است.

برای تعلیم کودکان باید نگرشی حاکی از عشق و فهم داشت، تا بتوان آن‌ها را در رفتارشان هدایت کرد و یک فضای یادگیری شاد و منظّم را، که در آن به شرافت کودکان احترام گذاشته می‌شود، ایجاد کرد. تمرینات خاص به مربّیان کمک می‌کند تا درک خود را از اصول بهائی دربارۀ آموزش افزایش داده و کلاس‌ها را با عشق و نظم اداره نمایند.

بعضی از خصوصیّات روحانی‌ای که آموزش داده می‌شوند، شامل موارد زیر است:

 • بخشش
 • عدالت
 • مهربانی
 • وحدت
 • شجاعت
 • صداقت
 • توکّل و اطمینان به خدا
 • عشق
 • امانت و اعتماد
 • تواضع
 • خدمت به بشریّت

برنامه‌های توان‌دهی نوجوانان

کلاس‌های نوجوانان، به نوجوانان 11 تا 14 ساله کمک می‌کند تا قابلیّت‌های روحانی و ذهنی خود را توسعه دهند. این کلاس‌ها یادگیری را با خدمت ادغام کرده و به نوجوانان می‌آموزد، اصول روحانی را در حیات خود عملی سازند. این برنامۀ آموزشی به آن‌ها کمک می‌کند درک روحانی خود را افزایش دهند و تصمیمات منطقی و اخلاقی بگیرند.

نوجوانان در این سن در بخش مهمّی از زندگی خود قرار دارند که می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و عادت‌هایی را شکل دهند که تأثیر بسیاری بر شخصیّت آنها در سنین بزرگسالی دارد. کلاس‌های نوجوانان به آن‌‌ها کمک می‌کند تا بفهمند چگونه می‌توانند شخصیتی سالم و قابل اعتماد، از طریق درک روحانی و رفتار نیک، پرورش دهند. فلسفۀ وجودی این کلاس‌ها بر اساس این باور است که نوجوانان در این سن، استعداد زیادی دارند و در سنّ نوجوانی هم می‌توانند همکاری ارزشمندی برای اصلاح عالم داشته باشند. کلاس‌های نوجوانان به آن‌ها کمک می‌کند این استعداد را شکوفا نمایند.

همچنین این کلاس‌ها به نوجوانان کمک می‌کند قدرت ابراز خود را از طریق هنرها افزایش دهند. کلاس‌ها می‌تواند شامل آواز خواندن، نمایش، صنایع و دیگر اشکال هنری باشد تا به آموزش اصول روحانی کمک کند. کلاس‌ها طوری طرّاحی شده که برای نوجوانان جذّاب باشد و در عین حال ارزش‌های مثبت را القاء کند.

جلسات دعا

جلسات منظّم دعا برای حیات جامعه ضروری است. این جلسات، برای تحکیم رشد روحانی افراد و پرورش پویاییِ عشق و وحدت در جامعه مؤثّرند. برنامه‌های جلسات دعا، ساده و بدون تشریفات مذهبی است. افراد می‌توانند در حظیره‌القدس محلّی یا در خانۀ کسی جمع شوند. برای ایجاد فضای تفکّر، می‌توان از موسیقی و شمع استفاده کرد. گاهی اوقات، از قبل، آثار پیرامون یک موضوع خاص انتخاب می‌شوند. جلسات دعا به روی همه باز است و از شما برای پیوستن با گرمی استقبال می‌شود.

حلقه‌های مطالعه

حلقه‌های مطالعه، دوره‌هایی هستند که به افراد کمک می‌کنند تا اساس آگاهانۀ زندگی برای خدمت به نوع بشر را شکل دهند و کاربردی عملی برای اصول روحانی بیابند. این حلقه های مطالعه معمولاً گروه‌های کوچکی هستند که در آن یک نفر به عنوان راهنما، برای تسهیل فرایند یادگیری خدمت می‌کند.

این دوره شامل سه بخش است: درک آثار بهائی؛ دعا؛ زندگی و مرگ. هدف این دوره، کمک به افراد برای درک این موضوعات مهم و تفکّر دربارۀ آنها از طریق تعامل مستقیم با کلام الهی است.

در زیر خلاصه‌ای از موضوعاتی که این سه بخش به آن می‌پردازد، مشاهده می‌کنید:

درک آثار بهائی

 • چرا باید آثار مقدّس را بخوانیم و دربارۀ آن‌ها تفکّر کنیم؟
 • چگونه آثار مقدّس، روح و ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟

دعا

 • دعا چیست؟
 • چرا باید دعا بخوانیم؟
 • چه حالاتِ قلبی و ذهنی برای دعا ضروری هستند؟
 • فواید دعا چیست؟

زندگی و مرگ

 • هدف از زندگی چیست؟
 • ماهیّت روح چیست؟
 • موقعیّت روح پس از مرگ چیست؟
 • نگرش مناسب به موقعیّت فعلی ما در زندگی چیست؟