برابری زن و مرد بنیادی ضروری برای ازدواج و برای جامعه‌ای جهانی و در حال پیشرفت است.

حضرت عبدالبها می‌فرمایند:

«عالم انساني را دو بال است. يک بال رجال و يک بال نساء. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننمايد. اگر يک بال ضعيف باشد پرواز ممکن نيست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصيل فضائل و کمالات نشود، فلاح و نجاح چنانکه بايد و شايد ممتنع و محال» (حضرت عبدالبهاء، منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد1، ص 291)

متأسفانه، امروزه در همۀ فرهنگ‌های جهان برابری جنسیّتی به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل بسیار مهم است که یک زوج در طول رابطۀ قبل از ازدواج، فرهنگ و دیدگاه‌های مذهبی یکدیگر را در مورد نقش‌های جنسیت‌های متفاوت –و تساوی و روابط زوجین–  ارزیابی کنند. آنها از طریق تجربیاتی که با هم دارند، سطح احترام متقابلی که هر یک احساس و ابراز می‌کند را درمی‌یابند.

همچنان یک چالش بر موضوع برابری در روابط زن و مرد تأثیر می‌گذارد: تعریف تساوی، خود در حال تغییر و پیشرفت است. هر نسل و فرهنگی نگرش‌ها و اقدامات جدیدی را امتحان می‌کند، و تساوی در جهان به طور طبیعی گسترش می‌یابد. صد سال پیش، بیشتر زنان نمی‌توانستند رأی بدهند یا تحصیلات خوبی داشته باشند. تنها در طول یک قرن، این مسائل در بسیاری از مناطق به طور چشمگیری تغییر کرده‌است. در جاهای دیگر، زنان هنوز با جور و ستم و رفتار ناعادلانه مواجه هستند. ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم برابری در ازدواج و اجتماع در آینده چگونه خواهد بود. در حال حاضر، هر زوجی باید با راهنما قرار دادن اصل بهائی برابری زن و مرد، راه‌هایی را بیابند که برای هردو آنها مناسب است.

بعضی اوقات زوج‌ها در زمینۀ برابری دچار سردرگمی می‌شوند، زیرا زن و مرد در خانواده اغلب نقش‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. منظور تعالیم بهائی از برابری همیشه برابری فیزیکی نیست، زیرا معمولاً مادرها و پدرها وظایف متفاوتی را در منزل، محلّ کار، یا پرورش کودکان انجام می‌دهند. مردان و زنان هر کدام استعدادهایی دارند که می‌توانند به ازدواج و خانواده اهداء کنند. مثلاً قدرت عاطفی زنان اغلب مردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به ایجاد تعادل در رابطۀ بین آنها کمک می‌کند. امّا از آنجائی‌که زنان و دختران به مدّت طولانی از تحصیلات و امکانات محروم بوده‌اند، تعالیم بهائی تأکید خاصّی بر آموزش دختران دارند:

«اوّل مربّی طفل مادر است. زيرا طفل مانند شاخه سبز و تر هر طور تربيت شود، نشو و نما نمايد. اگر تربيت راست گردد، راست شود و اگر کج، کج شود و تا نهايت عمر بر آن منهج سلوک نمايد. پس ثابت و مبرهن شد که دختر بی تعليم و تربيت چون مادر گردد، سبب محرومی و جهل و نادانی و عدم تربيت اطفالی کثير شود. … به جان بکوشيد که اطفال خويش را، علی الخصوص دختران را تعليم و تربيت نمائيد» (حضرت عبدالبهاء، مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد 1، ص335)

با وجودی که جامعه رو به تحوّل و اتّحاد بیشتری است، هنوز مشکلات بسیاری در رابطه با جنسیت وجود دارد. ما جای زیادی برای پیشرفت در عدالت و قدرت داریم و خوشبختانه تعداد فزاینده‌ای از افراد خود را وقف عدالت، استقامت، و احترام در روابط و ازدواج خود کرده‌اند.

هرچه بیشتر زوجی یاد بگیرند که با اتّحاد با یکدیگر مشورت کنند و خانواده را در مکالماتی که هدف جمعی را ارتقاء می دهد دخیل سازند، هماهنگی بیشتری بین آنها وجود خواهد داشت. وقتی آنها راهی برای فهم و احترام به موقعیّت مساوی یکدیگر بیابند، عواملی که باعث ثبات برابری جنسیّتی در ازدواج و در خانه شدند، سبب تقویت زندگی اجتماعی نیز می‌شوند.

نظرها و دیدگاه های ارائه شده در این مقاله، مربوط به نویسنده است و لزوما منعکس کننده دیدگاه سایت BahaiTeachings.org یا هر موسسه بهائی دیگری نیست.

٠ Comments

characters remaining