بیایید لحظه‌ای چیزی را بیرون از این عالم پیش‌بینی کنیم. تصور کنید: اگر می‌توانستید پیغامی را به تمدّن دیگری فراتر از زمین ارسال کنید، چه می‌گفتید؟

این یکی از ماموریت های بی آی (Breakthrough Initiatives به معنی ابتکارات موفق) صدمیلیون دلاری است که فیزیکدان بزرگ استفن هاکینگ به همراه فیزیکدان روسی و سرمایه‌گذار و کارآفرین به نام یوری میلنر (Yuri Milner)، را در سال 2015 پایه‌گذاری کردند. بی آی از طریق سه پروژۀ مجزا ولی در عین حال مرتبط در جستجوی هوش فرازمینی است:

  • گوش دادن عمیق (Breakthrough Listenکه بیش از یک میلیون ستاره را برای علامت‌های رادیویی یا لیزری جستجو خواهد کرد؛
  • استارشات عمیق (Breakthrough Starshotکه دسته‌ای از هواپیماهای تجسّسی را به قنطورس آلفا (Alpha Centauri) خواهد فرستاد؛
  • و پیغام موفق، یک جایزۀ سالانۀ 1 میلیون دلاری برای پیغام‌های دیجیتالی که نمایانگر زمین و همۀ بشریّت هستند، و به طور قابلیت این را دارند که بتوانند توسّط تمدّن‌های دیگر درک شوند.

پروژه‌های بی آی تقریباً میزانی را که دولت‌های ملّی صرف تحقیق روی هوش فرازمینی یا SETI می‌کنند، دوبرابر کرده‌است – پس دانشمندانی که حیات هوشمند دیگری را در عالم وجود جستجو می‌کنند انتظار دارند که این پروژه بتواند پیشرفتی حاصل کند. این شرح پیغام موفق آنها است: (https://breakthroughinitiatives.org/Initiative/2):

اگر ما یا دیگران، موفّق به کشف تمدّن دیگری شویم و اگر قرار باشد چیزی به آنها بگوییم ، چه باید بگوییم ؟

هدف پیغام موفّق، این است که دربارۀ چگونگی ارتباط داشتن با موجودات احتمالیِ هوشمندِ خارج از زمین گفتگو شود. این موضوع به شکل یک مسابقۀ بین‌المللی درآمده است تا پیغام‌هایی را ایجاد کند که برای یک تمدّن پیشرفته قابل خواندن باشد. این پیغام باید در فرمت دیجیتال و نمایانگر بشریّت و سیّارۀ زمین باشد.

مجموع سرمایۀ جایزه‌ها برای بهترین پیغام‌ها 1،000،000 دلار است. شرکت در این مسابقه برای همگان آزاد است.  (ترجمه نگارنده)

خوب… این چالش به طور قطع به تفکّر عمیقی نیاز دارد. وب‌سایت بی آی می‌گوید توسعۀ یک پیغام که هم بتواند از طرف ما صحبت کند و هم توسّط هوش بیگانه درک شود، مسئلۀ سختی است. ممکن است این نیاز به شناختی عمیق از رشته‌هایی مانند ریاضی، فیزیک، زبان‌شناسی، روان‌شناسی و هنر داشته باشد.

واقعاً مسئلۀ سختی است – شاید یکی از سخت‌ترین مسائلی که تا به حال با آن روبرو شده‌ایم. به نظر می‌رسد یکی از اوّلین چیزهایی که باید دربارۀ آن فکر کنیم این است که آیا ساکنین یک تمدّن هوشمند دیگرهم مانند انسانها، ترکیبی از ویژگی‌های ذهنی، عاطفی و روحانی که این آگاهی را به وجود می‌آورد را  دارند؟

حضرت بهاءالله تأیید می‌کنند (منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص 109) که هر ستارۀ ثابتی سیّاره‌های خود و هر سیّاره‌ای موجودات خود را دارد. با این وجود، بیت‌العدل اظهار می‌دارد که در آثار بهایی چیزی پیدا نکرده‌است که میزان پیشرفتی را که این موجودات کسب کرده‌اند تعیین کند. واضح است که همان‌طور که موجودات زمین اقدام به ساخت فضاپیماهای تجسّسی و ارسال آنها به فضای خارج از جوّ زمین کرده‌اند، می‌توان باور کرد که موجودات سیّاره‌های دیگر نیز بر چنین کاری موفّق شده‌اند – (از نامۀ 11 ژانویۀ 1982 از طرف بیت‌العدل اعظم به یک بهائی)

همان‌طور که می‌بینید، آموزه های بهایی وجود موجودات فرازمینی را نادیده نمی‌گیرند – بلکه به طور ضمنی می‌گویند نیروی سازگاری و محیط پیرامون، بر موجودات و آگاهی آنها تأثیر دارد. معنادار است، این طور نیست؟

حال ما چگونه به برقراری ارتباط با موجودات دیگر می‌پردازیم؟

این گمان شخصی من است: و علم زمینی ما نیز این را ثابت کرده‌است – که هرچه هوش در هر شکل زندگی پیشرفته‌تر باشد، معمولاً احساسات قوی‌تری دارد. مثلاً ما می‌دانیم که نخستی سانان (primates) پیشرفته‌تر درست مانند سگ‌ها و دلفین‌ها حیات عاطفی پیشرفته‌تری داشته‌اند. همچنین ما می‌دانیم که نخستی‌سانان پیشرفته‌تر می‌توانند ارتباط با انسان‌ها را یاد بگیرند (به عنوان نمونه زبان ساختگی دستور زبان واژگانی «یرکیش» (Yerkish) را که نخستی ها آن را یاد گرفته اند را بررسی کنید)، پس ما قبلاً روش‌هایی برای برقراری ارتباط بین گونه‌ها داشتیم.

با این وجود، ابتدا قبل از آن که نخستی های پیشرفته‌ یاد بگیرد با ما انسان‌ها ارتباط برقرار کند، مردمی که این کار را به آنها یاد می‌دادند روابط صلح‌آمیز و دوستانه‌ای با آن بونوبوها، شامپانزه‌ها و میمون‌های غول‌پیکر داشتند. حیوانات با تمام وجودشان احساس می‌کردند مربّیانشان دوستانشان هستند. آن مراقبت، مهربانی و عشق به نخستی‌ها، اجازه داد قلب و ذهنشان را نه تنها برای یادگیری برقراری ارتباط، بلکه برای خواستن این ارتباط، باز کنند. پس شاید ما بخواهیم با استفاده از درس‌هایی که از آن زبان‌های ساختگی پیشرفته – و از زبان بین‌المللی قلب – یاد گرفتیم، کمی بیندیشیم تا پیغامی روحانی از عشق و مهربانی به عالم ارسال کنیم:

«احبّای الهی بايد نه تنها به انسان رأفت و رحمت داشته باشند، بلکه بايد به جميع ذی روح نهايت مهربانی نمايند» (حضرت عبدالبهاء، منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد1،ص 155)

«نظر را از مشاهده غير پاک نمائيد. بيگانه نبينيد، بلکه جميع را آشنا دانيد. زيرا با وجود ملاحظه بيگانگی محبّت و يگانگی مشکل است و در اين دور بديع، به نصوص الهی بايد با جميع طوائف و ملل يگانگی نمود و نظر به عنف و شدّت و سوء نيّت و ظلم و عداوت ننمود، بلکه به افق عزّت قديمه بايد نظر کرد که اين کائنات هر يک آيتی از ربّ الآياتند و به فيض الهی و قدرت ربّانی به عرصه وجود قدم نهادند. لهذا آشنا هستند نه بيگانه. يار هستند نه اغيار و به اين نظر بايد معامله نمود» (همان، ص22)

نظرها و دیدگاه های ارائه شده در این مقاله، مربوط به نویسنده است و لزوما منعکس کننده دیدگاه سایت BahaiTeachings.org یا هر موسسه بهائی دیگری نیست.

٠ Comments

characters remaining