آخرین باری که کار نیکی انجام دادید کی بود؟

امیدوارم سوالم برایتان سنگین نباشد، این سوال برای من گاهی اوقات مثل یک آزمون حافظه است. قطعاً اکثر ما می‌توانیم کاری را که اخیراً انجام داده‌ایم و به نظرمان کار خوبی بوده است، به یاد بیاوریم. ممکن است برای کسی یک وعده غذایی درست کرده باشید، یا به کودکی کمک کرده باشید، یا برای تسلط در کار یا مهارتی، سخت کار کرده‌اید و یا این که به فرد غریبه و بی‌خانمانی کمک کرده‌اید و یا به کسی که دوستش دارید ابراز علاقه کرده‌اید.

بیایید در این مورد فکر کنیم که چه چیزی شما را وادار به انجام آن کار خوب کرده است؟ آیا از روی غریزه، و یا آموزش و یا به دلیل میل به خوب بودن این کار را انجام داده اید؟ آیا عمل شما از یک احساس درونی تشخیص خوبی از بدی به وجود آمده است؟ آیا این موضوع نظر شما را به اینکه چه کسی هستید و باید به چه کسی تبدیل شوید جلب می‌کند؟ چگونه عمل خوب شما ایجاد شده است؟

نظرها و دیدگاه های ارائه شده در این مقاله، مربوط به نویسنده است و لزوما منعکس کننده دیدگاه سایت BahaiTeachings.org یا هر موسسه بهائی دیگری نیست.